ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яка офісна та організаційна техніка потрібна в роботі діло­воду?

2. Які програми необхідні в роботі документознавцю?

3. Якими пристроями повинне бути оснащене робоче місце діловода?

4. Назвати необхідні вимоги до офісного комп'ютера.

5. Які види принтерів використовують діловоди на підпри­ємствах?

6. Назвати характеристики принтера, які треба враховувати при виборі його для офісу.

7. В яких випадках в організаціях використовують лазерний принтер?

8. Коли на підприємстві надають перевагу струминному принтеру?

9. Які типи сканерів використовують діловоди на підпри­ємствах?

10.Назвати характеристики сканера, які треба враховувати при виборі його для офісу?

11.В яких випадках в організаціях використовують планшетний сканер?

12.В яких випадках використовують барабанний сканер?

13.Який модем необхідно ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ обрати для офісу?

14.Назвати основні види модемів.

15.Що називають ергономічними вимогами?

16.Яке призначення архівування даних?

17.Назвати основне призначення комп'ютерної мережі.

18.Які характеристики мережі враховують при виборі її для офісу?

19.Як класифікують засоби передавання даних?

20.Назвати основні різновиди каналів зв'язку.

21.Які основні сервісні характеристики внутрішніх АТС іс­нують?

22.Як класифікують засоби акустичного зв'язку?

23.Охарактеризувати симплексні і дуплексні засоби зв'язку.

24.Які існують основні переваги і недоліки радіотелефонного зв'язку?

25.Який зв'язок називають радіотелефонним?

26.Що називають транкінгом?

27.Які основні переваги транкінгового зв'язку?

28.Що називають роумінгом?

29.Сформулювати означення скремблера.

30.Що називають стільником?

31.Яке основне призначення стільникового ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ зв'язку?

32.Назвати основні переваги і недоліки стільникового зв'язку.

33.Яке основне призначення пейджингового зв'язку?

34.Назвати основні принципи пейджингового зв'язку.

35.Що називають телеграфним адаптером?

36.Дайте визначення факсу.

37.Яке основне призначення факсимільного зв'язку?

38.Які особливості факсимільного зв'язку?

39.Які переваги супутникового зв'язку?

40.Назвати основні системи супутникового зв'язку.

41.Які принципи роботи автоматичного визначника номера?

42.Яке основне призначення автоматичного визначника номера?

43.Які основні принципи роботи автовідповідача?

44.Назвати основні переваги безшнурових телефонів.

45.Назвати переваги і недоліки магнітного запису даних.

46.Яке основне призначення інформаційно-комунікаційних технологій у діловодстві та документознавстві?

47.Які вимоги ставлять до комплексу технічних засобів опра­цювання даних?

48.Яке ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ призначення інформаційних систем в управлінні та інформаційній діяльності?

49.Назвати основні цілі комп'ютеризації установ.

50.Яка діяльність характерна для сучасних офісів?


documentaehfukf.html
documentaehgbun.html
documentaehgjev.html
documentaehgqpd.html
documentaehgxzl.html
Документ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ